Obchodní podmínky

Cenu stanovíme na základě rozsahu a množství objednaného zboží. Odběratel uhradí na základě zálohové faktury 60% z celkové ceny objednaného zboží, poté je mu vystavena faktura na zbylou částku, která je splatná v hotovosti v den montáže nebo dodání, bankovním převodem týden před dodáním nebo montáží, nebo složením zbylé částky v hotovosti na účet v bance v den montáže. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až od doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených.

Dodání

Termín dodání je závislý na ročním období a na náročnosti celé konstrukce, ale zpravidla  nepřekračuje dobu 6ti týdnů od objednání. Přesný termín dodání nebo montáže se stanoví na základě náročnosti a objemu zakázky. Vždy se ovšem bere ohled na časové možnosti zákazníků.

Povrchová úprava nebo ochrana nátěrovou hmotou se řeší vždy individuálně dle přání zákazníka. Při výběru samozřejmě pomůžeme. Z konstrukčního hlediska je lepší provádět nátěr ještě před sestavením, a to z toho důvodu, aby se nátěrová hmota dostala až ke spojům a byla tak zajištěna maximální ochrana dřeva a zabránilo se prosvítání spojů, které může vzniknout vlivem sesychání konstrukce. V tomto případě musíme konstrukci natírat sami ještě před dodáním.

Volba krytiny závisí také na zákazníkovi. Výběr je možný ze všech dostupných krytin na trhu a pokládku zajišťujeme subdodávkou.