Zastřešení vchodů

Zastřešení vchodu lze uplatnit u jakéhokoliv typu budovy, kde je přání rozšířit krytou vstupní plochu a eliminovat nepřízeň počasí při vstupu do budovy.

Nabídka zastřešení vchodu

Zastřešení ploché

2 x 2,3m, rám 12/12, stojny 12/12, doporučené použití DUO hranolů.  

Zastřešení pultové

2 x 2,3m, rám 12/12, stojny 12/12, doporučené použití DUO hranolů.    

Zastřešení sedlové

2 x 2,3m, rám 12/12, stojny 12/12, doporučené použití DUO hranolů.    

Zastřešení pultové bez sloupků

2 x 1,5m, rám 12/12, krokve 5/12, doporučené použití DUO hranolů.    

Zastřešení sedlové bez sloupků

2 x 1,5m rám 12/12, krokve 5/12, doporučené použití DUO hranolů.    

Všechna zastřešení lze vyrobit v libovolném rozměru a barevném provedení. Ke každému zastřešení můžeme vyrobit různé typy ozdobných mřížení nebo zábradlí.